Atek’lan & Pemongjai

A song by the Kenyah:

Pemongjai telu tuyang…

alem ini alem ini edang bulan…

alem, alem ini…

edang, edang bulan….

atek’lan, nelana lo ina….

tuyang…

Alem ini telu tuyang pemongjai…

Pemongjai tawai

Pemonjai telu tuyang…

Nela ne…

Telu tuyang….

Advertisements